top of page

"כותבת את העיר" / בלוג
״לעולם אין לערבב את העיר עם המילים המתארות אותה. ובכל זאת קיים ביניהן איזה קשר״
איטלו קאלווינו "ערים סמויות מעין" (עמ' 61)

חיפוש
bottom of page