top of page

בתווך 

התווך בסביבה האורבנית נראה כמשטח בנוי  חיצוני וניטרלי של חזיתות מבנים שבהם פתחים של דלתות וחלונות. אך  הוא לא ניטרלי, הוא הגבול שמוצב בין החלל הפרטי והחלל הציבורי, בין האני והאחר. גבול, אשר מחד, מאפשר פתיחה והכנסת האחר לחלל הפרטי ומאידך, הגנה על החלל הפרטי כי "ביתי הוא מבצרי".

... " על דלת הבית מי / יבוא לדפוק? / דלת פתוחה נכנסים / דלת סגורה מערת פריצים / העולם פועם מצידה האחר / של דלתי". פייר אלבר-בירו "השעשועים הטבעיים" בתוך: גסטון בשלאר  "הפואטיקה של החלל" עמ' 38

 

 

bottom of page