top of page

אודות

 

את המצלמה הראשונה רכשתי בצעירותי ומאז אני משוטטת, מתבוננת ומצלמת להנאתי. אני קוראת את העיר וחיה אותה בהתבוננות המושפעת רבות מהשכלתי כד"ר לתכנון ערים (זוכת פרס יקירת התכנון 2022)

 

אני מוצאת עניין רב בערים, בארכיטקטורה, בבניני המרקם ובניני הרקע שבסביבה הבנויה הבנאלית היום יומית, הרגילה האפורה  וחסרת הייחוד. במבנים בעלי עיצוב אדריכלי בולט ומוקדי עניין מיוחדים. בחללים ציבוריים גלויים, בתווך שבין החלל הציבורי לחלל הפרטי, בפינות הסמויות מהעין ובמקומות שהוזנחו, התיישנו והתבלו. בכל אלה אני מחפשת את  הגיאומטריה, הטקסטורות, המקצבים, האסתטיקה ופרטים שוליים שהעין נוטה להתעלם מהם. 

 

מעבר למרקם הבנוי אני מתבוננת גם במרקם האנושי ובהיבטים השונים של חיי היומיום. תחושת המקום, קצב החיים העירוניים,  המאפיינים של המרחב העירוני, ובסימנים האנושיים הגלויים לעין המעידים על זהות ותרבות האדם המתגורר ופועל בעיר. 

בפעולת הצילום (במדיה החזותית) אני  מבטאת את העמדות והפרשנות האישית שלי על המקום והמצב שאני מקפיאה ומשלימה במסע אישי במדיה הכתובה על ידי התאמה אסוציאטיבית של  ציטוטי שירה וספרות.

IMG_6310.jpg

צילום: גיורא שלמי

bottom of page