top of page

מבעד למראה 

מה דעתך לגור בבית המראה, תולי? ... אפשר לראות טיפ-טיפה מן המסדרון בבית המראה וככל שאפשר לראות בעיניים הוא דומה מאד למסדרון שלנו, רק שיודעים שהלאה משם הכל משתנה. אח, תולי! כמה נחמד היה זה לו רק יכולנו לעבור ולהיכנס לבית המראה! אני בטוחה שיש בו דברים נורא יפים! ...... עוד רגע ועליסה עברה בעד לזכוכית, ובקפיצה קלה ירדה את חדר המראה..... אז החלה להביט סביבה, וכל מה שראתה מהחדר הישן היה טפל ולא מעניין, כל השאר היה אחר לגמרי "מבעד למראה ומה שעליסה מצאה שם. לואיס קרול 1871 בתרגומו המקורי של אהרון אמיר

bottom of page