top of page

חיה את העיר

"להתבונן ברחוב, מדי פעם, אולי מתוך התייחסות שיטתית במקצת.... הרחוב: לנסות לתאר את הרחוב, את מרכיביו, למה הם מיועדים. האנשים ברחובות. המכוניות. אילו סוגי מכוניות? הבניינים: לציין שהם נוטים להיות נוחים, אמידים: להבדיל בין בנייני מגורים ומבנים רשמיים. החנויות, מה מוכרים בחנויות? אין חנויות מזון. טעיתי! יש מאפיה. לתהות היכן עורכים אנשי השכונה את הקניות שלהם. בתי הקפה. כמה בתי קפה יש? אחד, שניים, שלושה, ארבעה.....לגלות קצב כלשהו: המכוניות החולפות - המכוניות המגיעות בגלים משום שאי שם, במעלה הרחוב או בתחתיתו, עוכבו ברמזור אדום."

 ז'ורז' פרק - חלל וכו': מבחר מרחבים עמ' 70
 

bottom of page